راهنمای استفاده و هدایت حرفه ای ارچر کویین

هدایت ملکه کماندار ، چرا و چگونه و هر آنچه که باید انجام دهیم !

استفاده از ملکه کماندار در حملات همیشه محبوب بوده است و با استفاده از آن ، می توان نتایج خوبی را حاصل کرد و معمولا در هر استراتژی حمله ایی ، ملکه کماندار در آن نقش بسزایی دارد و از آن استفاده می شود و بخشی از حملات به ملکه کماندار سپرده می شود. در این مطلب به نقش ملکه کماندار در حملات می پردازیم و استفاده صحیح تر از آن را یاد خواهیم گرفت و چگونه ملکه را هدایت کنیم و هر آنچه را که باید انجام دهیم ! بنابراین به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

773

چگونه در کمتر از 5 دقیقه 5 هزار دارک جمع کنیم؟

امروز قصد دارم یک استراتژی خوب و سریع را به شما آموزش بدهم که معمولا در پنج دقیقه 5000 اکسیر سیاه بدست می آورم ! هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم این استراتژی را استفاده می کنم و معمولا روزانه تا 50000 اکسیر سیاه غارت می کنم ! بدون اینکه سربازخانه هایم را هم بوست کنم ، می دونم که اکثر کلشر ها هم مدرسه دارند و یا سر کار می روند و بازی کلش هم یک بازی وقت گیر است ولی با این استراتژی من با صرف وقت کمتری بهترین نتیجه را گرفتم که آن را هم به شما یاد می دهم ! پس به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

1579